Služby

Audio nahrávka

Audio výstup bez postprodukcie 

1,50€/minúta (90€/h)

Video podcast

Video nahrávka bez postprodukcie max. počet kamier 5 ks

2,00€/minúta (120€/h)

Postprodukcia

Profesionálne spracovanie audio a video záznamu 

Audio postprodukcia 35,00€/hodina 

Video postprodukcia 60,00€/hodina

Variabilné priestory

K dispozícií máme 2 zariadené podcastové štúdiá, ak vám to nebude stačiť vytvoríme vám priestor na mieru.

Vybavenie