Billa Smart Shopping

Animované videá sú často využívané ako tzv. Explainer videa za účelom jednoducho a hravo vysvetliť funkcionalitu produktu. Pre Billu sme okrem animovaného videa nahrávali aj hlasové a zvukové stopy do reklám.