Magnetová 11

Pre developerský projekt Magnetová 11 sme vytvorili identitu, ktorej hodnoty sme odprezentovali v podobe video a rádio spotu.

Okrem toho sme sa tomuto projektu postarali o balík vizuálov pre sociálne médiá.