fbpx

Koncept

Insight

Pri sprísnených protipandemických opatreniach počas takmer celého roka 2020 môžme vidieť v médiách aj na sociálnych sieťach zvýšený záujem ľudí o trávenie dovolenky na Slovensku a obzvlášť o turistiku a objavovanie krás našej krajiny (rovnaký fenomén sledujeme aj v susednom Česku).

Idea

Produkty Prima nájdeme v každom kúte Slovenska. Naše nanuky majú bohatú tradíciu a miluje ich niekoľko generácií Slovákov.

Už z detstva si pamätáme tieto nanuky zo školy v prírode, jaskyne, kúpaliska alebo horskej chaty. Využime turistiku ako tému, ktorá sama o sebe trenduje na sociálnych sieťach Slovákov a privlastníme si ju.

Pripravíme turisticky centrovanú kampaň, ktorá bude motivovať ľudí spoznávať Slovensko, urobiť niečo pre svoje zdravie a neskôr si vychutnať lahodnú odmenu. Kampaňou rozohráme okrem brandovanej aktivity na sociálnych sieťach aj spotrebiteľskú súťaž o produkty z portfólia Prima

Prevedenie

Pripravíme microsite www.primasprievodca.sk s mapou Slovenska (v prípade adaptácie konceptu Česka) a 10-15 zaznačenými prírodnými alebo umelými atrakciami ako výhľady, chaty, aquaparky, wellness centrá, ferraty, hrady, zámky, kultúrne pamiatky a iné zaujímavosti. Do vybraných bufetov na týchto miestach umiestnime na mieste predaja (mraziaci box) pútač, ktorý jasne označí toto miesto ako jedno z nášho sprievodcu. Našich zákazníkov jednoducho vyzveme aby s nami spoznávali svoj rodný kraj a popritom vyhrali nanuky na horúce leto.

Naši zákazníci budú postavení pred výzvu, aby navštívili počas letných (kampaňových) mesiacov vybraný počet miest, kde odfotia jeden z výrobkov značky Prima, označia profil Prima a lokáciu a použijú hashtag súťaže. FB/IG feed crawler automaticky zaráta ich profilu návštevu a priradí body v závislosti od náročnosti túry. Zákazníci si môžu kontrolovať svoje navštívené miesta a počet bodov prihlásením sa na microsite cez svoj FB profil.

Na konci súťaže budú zákazníci, ktorí podľa pravidiel navštívili všetky spoty odmenení degustačným balíčkom produktov z portfolia Prima. V priebehu kampane zároveň budú bežať menšie čiastkové súťaže o titul Mroža či Pegasa týždňa (v závislosti od náročnosti túr), prípadne súťaže o najzdieľanejšia a najlike-ovanejšie fotky.

Výzva bude vo väčšom platiť aj pre firmy, s ktorými takto budeme vedieť rozbehnúť potenciálnu B2B spoluprácu.

Prevedenie

Pripravíme microsite www.primasprievodca.sk s mapou Slovenska (v prípade adaptácie konceptu Česka) a 10-15 zaznačenými prírodnými alebo umelými atrakciami ako výhľady, chaty, aquaparky, wellness centrá, ferraty, hrady, zámky, kultúrne pamiatky a iné zaujímavosti. Do vybraných bufetov na týchto miestach umiestnime na mieste predaja (mraziaci box) pútač, ktorý jasne označí toto miesto ako jedno z nášho sprievodcu. Našich zákazníkov jednoducho vyzveme aby s nami spoznávali svoj rodný kraj a popritom vyhrali nanuky na horúce leto.

Naši zákazníci budú postavení pred výzvu, aby navštívili počas letných (kampaňových) mesiacov vybraný počet miest, kde odfotia jeden z výrobkov značky Prima, označia profil Prima a lokáciu a použijú hashtag súťaže. FB/IG feed crawler automaticky zaráta ich profilu návštevu a priradí body v závislosti od náročnosti túry. Zákazníci si môžu kontrolovať svoje navštívené miesta a počet bodov prihlásením sa na microsite cez svoj FB profil.

Na konci súťaže budú zákazníci, ktorí podľa pravidiel navštívili všetky spoty odmenení degustačným balíčkom produktov z portfolia Prima. V priebehu kampane zároveň budú bežať menšie čiastkové súťaže o titul Mroža či Pegasa týždňa (v závislosti od náročnosti túr), prípadne súťaže o najzdieľanejšia a najlike-ovanejšie fotky.

Výzva bude vo väčšom platiť aj pre firmy, s ktorými takto budeme vedieť rozbehnúť potenciálnu B2B spoluprácu.

Komunikácia

Okrem súťaží na sociálnych sieťach budeme tvoriť náš obsah relevantný k téme turizmu a spoznávania krajiny. Tento obsah bude pridávaný naprieč trvaním súťaže vo frenkvencií 3-4 posty týždenne.

Ľuďom budeme dávať tipy na turistické miesta, turistické lifehacky, humorný turistický obsah či populárny online formát “Starter Pack” alebo user-generated content od našich sledovateľov.

Kick-off video

Kampaň na sociálnych sieťach a v online podporíme aj krátkym pre-roll a in-stream videom, ktoré celú kampaň odštartuje.

Pôjde o jendoduché motion design video, ktoré zaujme a za krátky čas odkomunikuje naše posolstvo.

VO: “Prichádza Prima Sprievodca po Slovensku! Splňte výzvu s nanukmi Pegas a Mrož a vyhrajte nanuky na letné mesiace zadarmo! Viac info na primasprievodca.sk”

Podporné posty

Okrem súťažných postov navrhujeme komunikáciu podporiť všeobecnými brand / product awareness postami.