fbpx

Kuchyňa Lidla

Koncept Kuchyňa Lidla priniesol na trh s kuchárskymi reláciami nový, doposiaľ nevídaný prístup k marketingu obchodných reťazcov.

Roky potvrdili, že takáto forma komunikácie je efektívna a divácky atraktívna, dôsledkom čoho vznikajú rôzne alternácie od konkurencie.

Ako jednotka na trhu musí byť Lidl o krok pred ostatnými. Súčasný formát Kuchyne Lidla poznáme s miernymi obmenami už viac ako päť rokov.

V nasledujúcej prezentácii Vám predstavíme Novú Kuchyňu Lidla – formát, ktorý nie je iba o receptoch, ale najmä o zážitkoch.

Nová Kuchyňa Lidla

Cieľom novej koncepcie je obohatiť tú súčasnú o zážitkový rozmer a pokúsiť sa vyťažiť čo najviac z oboch zmyslov, ktoré dokážu súčasné médiá prenášať  – zrak a sluch.

Namiesto súčasnej štandardizovanej produkcie bude Nová Kuchyňa Lidla obohatená o dynamické prvky s individuálnou produkčnou prípravou, ktoré zaujmú zmysly divákov.

Zvuk chrumkavej kôrky čerstvo upečeného chleba, spomalený detailný záber bublajúceho karamelu, hravá kompozícia waflí, po ktorých pomaly steká javorový sirup.

Obmenou pôvodného formátu tak dokážeme divákom predstaviť novú zážitkovú formu varenia v Kuchyni Lidla.

Video

Z hľadiska obrazu je hlavným cieľom zasiahnuť zrak ako zmysel, aj pri zachovaní formátu kuchárskej relácie.

Obsahová časť dielu bude zachovaná, natáčaná zo 4 až 5 uhlov. Avšak efektivita výrobných procesov nášho štábu nám umožňuje sústrediť pozornosť na doteraz prehliadané detaily.

V každom recepte sa vyberú špeciálne spracované scény na dodatočné zábery, ktorých cieľom bude zaujať oko diváka.

Showreel, ktorý vidíte napravo, sme vytvorili ako demonštráciu postupov a techník, ktorými by sme chceli obohatiť obrazovú stránku Novej Kuchyne Lidla.

Audio

Inovovať súčasné spracovanie zvuku je jednou z našich priorít. 

Okrem novej znelky by sme chceli obohatiť Novú Kuchyňu Lidla o autentické zvuky jednotlivých jedál / potravín a procesov varenia. 

Nenápadné zvuky, ktoré mohli byť doteraz prehliadané odznejú tak, že dokážu zapôsobiť na vnemy diváka a autenticky ho vtiahnuť do procesu varenia.

Foto

Prostredie nášho štúdia poskytuje široký priestor na výrobu produktových foto zahrnutých v cene videa priamo počas natáčania.

Z každého natáčania Vám ponúkneme bohatý balík fotiek prispôsobených k použitiu na rôznych typoch komunikačných kanálov – sociálne siete, printové média či reklamy.

Okrem bežných produktových fotiek ponúkneme aj špeciálne spracovania ako stop-motion animácie, cinemagrafy, carouselové recepty pre posty na sociálnych sieťach a pod.

Inovácie

Kreatívne a inovatívne spracovanie nám umožňuje viac využívať potenciál Kuchyne Lidla na propagáciu samotných produktov používaných pri príprave receptov – či už ide o suroviny alebo kuchynské potreby. Príkladom sú interaktívne prvky zobrazujúce sa v príslušných pasážach v Youtube videách, ktoré odkazujú na externé webové adresy. V praxi môžu odkazovať napr. na konkrétne produkty na stránke Lidla, poprípade ich po prekliknutí vkladať do nákupného zoznamu. Tieto prvky navrhujeme prepojiť so smart aplikáciou, ktorú vieme pre Lidl zabezpečiť na účely podpory predaja, zníženia čakacích dôb pri pokladni a zvýšenia komfortu zákazníkov

Techniky

Formát Novej Kuchyne Lidla chceme obohatiť o zaujímavé kuchárske techniky, využívané v tradičnej aj modernej kuchyni.

Tie sa bude môcť divák naučiť, čím sa ešte viac podčiarkne edukačný charakter relácie. Takáto kuchárska technika sa predvedie v úvode epizódy alebo krátkom prestrihu a následne sa využije v samotnom recepte.

To ponúka možnosť vytvorenia samostatnej podstránky “Techniky”, čím sa rozšíri použiteľný content.

Sezónnosť

Pre ľudské telo je prirodzené sezónne stravovanie, ktoré by sme chceli priniesť aj do Novej Kuchyne Lidla a obohatiť tak jej obsahové okruhy.

Docielime tak obsah, ktorý bude vždy aktuálny a pre diváka zaujímavý.

Divák sa tak dozvie aké recepty sa oplatí variť počas Veľkej Noci alebo Vianoc, ako sa zavárajú plody zozbierané na konci leta a pod.

Tematickosť

Obsahovú štruktúru Novej Kuchyne Lidla by sme tiež chceli rozšíriť o Tematické okruhy, ktoré sú dnes obľúbené a zaistiť tak, že relácia bude zaujímavá pre širšiu cieľovú skupinu. Zero Waste, Fit recepty či Baby food.

To všetko sú témy, ktoré pritiahnu pozornosť špecifického diváka a zaistia tak diverzitu publika.

Posilniť marketingový potenciál môžeme vhodnným výberom influencerov k jednotlivým témam, napr. Zerowastesk, Valihora, alebo Terapia jedlom.

Ponúkané
služby

Videobalík

Marcelove video – 3-4 verzie – TV, slovenská a česká YouTube verzia, samostatné video s kuchárskou technikou použiteľné na YouTube a webstránke Kuchyne Lidla.

Veronikine video – 2-3 verzie – TV, YouTube verzia podľa briefu a samostatné video s cukrárskou technikou použiteľné na YouTube a webstránke Kuchyne Lidla.

Video cukrárskej a kuchárskej techniky môže byť súčasťou verzie pre TV (strih TV a YouTube verzie v prípade použitia cukrárskej a kuchárskej techniky nebudú totožné).

Fotobalík

3 fotky podľa briefu a dodatočný balík vizuálov s rôznymi druhmi fotiek podľa typu receptu (stop-motion animácia, cinemagraf, carouselový recept apod.)

Produkcia fotografie bude prebiehať počas natáčania, čím sa zníži celková cena surovín a pomocných kuchárov. Image foto bude rovnako fotená už v natáčací deň, čím sa zníži celková produkčná cena.

Štúdiá Lidl kuchyne

Naše priestory sú tvorené dvoma hlavnými štúdiami (black screen a white screen), ktoré je možné upraviť podľa požiadaviek klienta. Rovnako ako kuchyne sú priamo prepojené s réžiou, z ktorej sa dajú tieto štúdia ovládať a režisér/klient z nej dokáže jednoducho komunikovať s ľuďmi na placi. Súčasťou priestorov je taktiež fotoateliér, vďaka ktorému je možné produkovať fotografie priamo počas natáčania, ako aj plne vybavené zvukové štúdio vhodné na nahrávanie voice-overov a foley zvukov. Všetky tieto priestory boli navrhnuté tak, aby komunikácia a práca medzi nimi bola čo najefektívnejšia. Okrem vyššie spomínaných priestorov sú súčasťou nášho štúdia aj oddychová miestnosť pre štáb a zamestnancov.
Súčasťou našich priestorov je aj plne vybavené Kuchynské štúdio postavené tak, aby bola práca pri natáčaní čo najefektívnejšia. Taktiež sa v našich priestoroch nachádza profesionálna kuchyňa priamo napojená na kuchynské štúdio, ktorá umožňuje predprípravu jedál potrebných na natáčanie, prípadne na ich kompletnú výrobu. V našich priestoroch taktiež nájdete aj samostatnú kuchynku pre štáb a zamestnancov.

Štáb

Naše štúdio disponuje rovnakým štábom od svojho založenia. To nám zaisťuje zohranosť, stabilitu a tú správnu dynamiku pri práci. Vyššiu kvalitu a kvantitu výstupov dokáže náš štáb disponujúci vlastnou technikou zaistiť aj pri nižšom počte ľudí a pritom zachovať všetky požiadavky na obsluhu kamier, strihu a ozvučenia.

Doplnkové služby

Reklamné spoty

V priebehu natáčania jednotlivých dielov Kuchyne Lidla vieme zároveň v našich priestoroch pripraviť aj reklamné TV spoty s akciovými produktami použitými v danom recepte.

Súťažná miniséria

V rámci rozšírenia konceptu Kuchyne Lidla navrhujeme pre verných zákazníkov pripraviť súťaž, ktorej by sa zúčastnilo do 10 uchádzačov, ktorí by boli vybratí na základe zdieľania ich prevedenia Lidl receptu na sociálnych sieťach. V každom diele by úlohou súťažiacich bolo pripraviť jedno jedlo a jeden koláč. Na konci dielu by Veronika, Marcel a prípadne hosť vyradili jedného zo súťažiacich na štýl MasterChef súťaže. Výhrou v súťaži by mohlo byť zariadenie novej kuchyne, poukazy na pol roka nákupov v Lidli, kurz varenia od Veroniky a Marcela pre 2 osoby, prípadne iné výhry. Takáto relácia sa dá natáčať u nás v štúdiu a ako koncept sa dá predať aj televízii, kde by Lidl vystupoval len ako hlavný sponzor, čím by sa znížili produkčné náklady.

Ďakujeme

Vyrobilo studio23

info@studio23.sk